2023-2024 m. m. UP 1 priedas

Bendrojo ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo

                                                                                mokyklų ugdymo planų projektų ir mokytojų,

                                                                              pagalbos mokiniui specialistų, direktorių,

                                                                                jų pavaduotojų ugdymui darbo krūvio derinimo

                                                                            tvarkos aprašo

                                                                          1 priedas

RASEINIŲ SPECIALIOSIOS MOKYKLOS

KLASIŲ/GRUPIŲ KOMPLEKTAI IR  MOKINIŲ SKAIČIUS JUOSE

2023-2024 M. M.

Klasės (grupės) Klasių/grupių

komplektų

skaičius

Mokinių skaičius Pastabos
iš viso mergaičių berniukų
IU 1 2   2  
PUG 3 1 2  
IU-PUG (mišri spec. grupė) 1 5 1 4  
1 lav. 1 3   3  
2 lav. 2   2  
3 lav. 1 2 2    
4 lav. 2 1 1  
1 spec. 1 1   1  
2 spec. 4   4  
3 spec. 1 2   2  
4 spec. 3 1 2  
1-4 4 19 4 15  
5 lav. 1 1 1    
6 lav. 3 2 1  
7 lav. 1 5 2 3  
5 spec. 1 1   1  
7 spec. 4   4  
8 spec. 1 1    
5-8 3 15 6 9  
9 lav.   2 1 1  
10 lav. 1 1    
9 spec. 1 1   1  
10 spec. 3   3  
9-10 1 7 2 5  
SĮU I m. m. 1 6 3 3  
SĮU II m. m. 1 6 4 2  
SĮU III m. m.   5 2 3  
SĮU I-II-III m. m. 2 17 9 8  
Iš viso: 11 63 22 41  

___________________

Skip to content