2023 m. II ketvirčio VDU

VDU 2023 m. II ketvirtis

 

 

Raseinių specialioji mokykla

2023 m. II ketvirtis

Informacija apie vidutinį mėnesio darbo užmokestį

Kvalifikacinė  kategorija/pareigybė Etatų skaičius VDU vieno etato
     
Spec pedagogas metodininkas 1,17 1938,12
Vyresnysis spec. pedagogas 10,95 1772,66
Mokytojas (su kategorija) 0,98 1668,69
Spec. pedagogas be kategorijos 0,33 1666,55
Priešmokyklinis ugdymas 2,615 3757,54
Direktorius 1 4065,47
Pavaduotojas 1 3406,58
Auklėtojas 5 1287,62
Socialinis pedagogas 0,75 1805,87
Bibliotekininkas 0,25 1239,75
Mokytojo padėjėjas 7,41 1096,36
Ūkvedys 1 1668,42
Sekretorius 1 1329,28
Valytojas 5 840,00
Rūbų prižiūrėtojas 0,25 840,00
Sandėlininkas 0,25 840,00
Vairuotojas 1 1115,69
Pastatų ir sist priež., einamojo rem.

darbininkas

1  

1061,70

Kiemsargis 1 840,00
Inžinierius programuotojas 0,25 1132,76
Naktinė auklė 1 1201,75
Prekių ir paslaugų pirkimo

specialistas

0,25  

1633,71

  43,455  
Skip to content