Mokytojai 2021 -2022 m. m.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Išsilavinimas, specialybė,

kvalifikacinė kategorija

Mokomieji dalykai/

ugdomoji veikla

Pareigos
1. Sandra

Maslauskienė

Aukštasis,

specialioji pedagogika,

vyresnioji specialioji pedagogė

muzika, teatras, meninė veikla, logopedinės pratybos Direktorė, dainavimo būrelio „Skambi daina“ vadovė
2. Romutė Paulauskienė Aukštasis,

specialioji pedagogika,

vyresnioji specialioji pedagogė

  Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, vaiko gerovės komisijos pirmininkė, mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupės vadovė, metodinės tarybos koordinatorė
3. Ovidijus Jurgutis Aukštasis,

specialioji pedagogika,
specialusis pedagogas metodininkas

1-2-3-4 spec. kl. mokytojas,

istorija, pilietiškumo pagrindai

1-2-3-4 spec. kl. vadovas,

metodinės tarybos pirmininkas,

mokyklos muziejaus vadovas

4. Jurgita Globienė Aukštasis,

specialioji pedagogika, vyresnioji specialioji pedagogė

SĮU I-II m. m. klasės mokytoja,

anglų kalba,

matematika,

žmogaus sauga,

fizinis ugdymas

SĮU I-II m. m. klasės vadovė,

Mokyklos tarybos pirmininkė, Geros savijautos programos koordinatorė

5. Birutė

Budrienė

Aukštasis,

specialioji pedagogika, vyresnioji specialioji pedagogė

SĮU I-II-III m. m. kl. mokytoja,

dorinis ugdymas (tikyba),

fizinis ugdymas,

logopedinės pratybos

SĮU I-II-III m. m.

kl. vadovė

6. Lina Valantinienė Aukštasis,

specialioji pedagogika,

vyresnioji specialioji pedagogė

Lietuvių kalba,

gamta ir žmogus, biologija,

geografija, logopedinės pratybos

5-6-7 spec. kl. vadovė, ekologinio ugdymo būrelio „Giliukai“ vadovė
7. Albina Pranaitienė Aukštasis,

specialioji pedagogika,

vyresnioji specialioji pedagogė

Lietuvių kalba, matematika  
8. Reda Virbickaitė Aukštasis,

specialioji pedagogika,

vyresnioji specialioji pedagogė

1-2-3-4 lav. kl. mokytoja,

informacinės technologijos,

projektinė veikla,

logopedinės pratybos

1-2-3-4 lav. kl. vadovė,

Kultūros paso paslaugų koordinatorė

9. Jolanta Narbutaitė Aukštasis,

specialioji pedagogika,

vyresnioji specialioji pedagogė

7-8-9 lav. kl. mokytoja,

dailė,

logopedinės pratybos

7-8-9 lav. kl. vadovė, dailės studijos vadovė
10. Virginija Knečiūnienė Aukštasis,

specialioji pedagogika,

specialioji pedagogė metodininkė

5 lav. kl. mokytoja,

logopedinės pratybos

5 lav. kl. vadovė,

etnokultūrinio būrelio „Paparčio žiedas“ vadovė,

mokytojų tarybos sekretorė, mokytojų metodinės grupės vadovė

11. Laimutė Jurevičienė Aukštasis,

specialioji pedagogika,

vyresnioji specialioji pedagogė

Technologijos, buities kultūra, technologiniai darbai,

ekonomika

8-9 spec. kl. vadovė,

technologijų būrelio „Darbščios rankos“ vadovė

12. Donatas Stoškus Aukštasis,

specialioji pedagogika,

vyresnysis specialusis pedagogas

Technologijos, gydomoji kūno kultūra, individualios gydomosios kūno kultūros pratybos, fizinis ugdymas 10 spec. kl. vadovas, sporto klubo ,,Sveikuolis“, technologijų būrelio „Namų meistras“, „Sveikos gyvensenos nuostatų formavimo ir sveikatos stiprinimo“ komandos vadovas, VGK sekretorius, darbuotojų atstovas saugai
13. Dalia Bartkevičienė Aukštesnysis, ikimokyklinis ugdymas,

vyresnioji specialioji pedagogė (auklėtoja)

  Auklėtoja
14. Vilma Vedauskienė Aukštesnysis, ikimokyklinis ugdymas, specialioji pedagogė metodininkė (auklėtoja)   Auklėtoja,

šokių studijos „Ei, op!“ ir teatro studijos „Aitvariukas“ vadovė, auklėtojų metodinės grupės vadovė

15. Neringa Norvaišienė Aukštesnysis, ikimokyklinis ugdymas, specialioji pedagogė metodininkė (auklėtoja)   Auklėtoja,

mokytojo padėjėja,

„Bendradarbiavimo su tėvais ir socialiniais partneriais“ komandos vadovė

16. Judita Olechnavičienė Aukštesnysis, ikimokyklinis ugdymas,

vyresnioji specialioji pedagogė (auklėtoja)

  Auklėtoja
17. Irena

Pikšrienė

Aukštasis, matematika,

vyresnioji specialioji pedagogė (auklėtoja)

  Auklėtoja,

mokytojo padėjėja

________________________

 

Partneriai