Pedagogų sąrašas

Eil. Nr. Vardas, pavardė Išsilavinimas, specialybė,

kvalifikacinė kategorija

Mokomieji dalykai/veiklos Pareigos
1. Sandra

Maslauskienė

Aukštasis,

specialioji pedagogika,

vyresnioji specialioji pedagogė

Muzika, teatras, meninė veikla Direktorė, dainavimo būrelio „Skambi daina“ vadovė, DofE programos vadovė-koordinatorė
2. Romutė Paulauskienė Aukštasis,

specialioji pedagogika,

vyresnioji specialioji pedagogė

  Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, VGK pirmininkė, veiklos kokybės įsivertinimo grupės vadovė, metodinės tarybos koordinatorė
  3. Ovidijus Jurgutis

 

Aukštasis,

specialioji pedagogika,
specialusis pedagogas metodininkas

1-2-3-4 spec. kl. mokytojas,

istorija, pilietiškumo pagrindai, logopedinės pratybos

1-2-3-4 spec. kl. vadovas,

metodinės tarybos pirmininkas,

mokyklos muziejaus vadovas

  4. Jurgita

Globienė

Aukštasis,

specialioji pedagogika, vyresnioji specialioji pedagogė

SĮU II-IIIA m. m. klasės mokytoja,

anglų kalba,

matematika,

žmogaus sauga,

fizinis ugdymas

SĮU II-IIIA m. m. klasės vadovė, Mokyklos tarybos pirmininkė, Geros savijautos programos koordinatorė
  5. Birutė

Budrienė

Aukštasis,

specialioji pedagogika, vyresnioji specialioji pedagogė

SĮU II-IIIB m. m. kl. mokytoja,

dorinis ugdymas (tikyba),

fizinis ugdymas,

fizinė veikla,

logopedinės pratybos

SĮU II-IIIB m. m.

kl. vadovė, mokytojų metodinės grupės vadovė

  6. Lina Valantinienė Aukštasis,

specialioji pedagogika,

vyresnioji specialioji pedagogė

Lietuvių kalba,

gamta ir žmogus, biologija,

geografija, logopedinės pratybos

6-7-8  spec. kl. vadovė, ekologinio ugdymo būrelio „Giliukai“ vadovė
  7. Albina Pranaitienė Aukštasis,

specialioji pedagogika,

vyresnioji specialioji pedagogė

SĮU I m. m. kl. mokytoja, matematika  
8. Reda Virbickaitė Aukštasis,

specialioji pedagogika,

vyresnioji specialioji pedagogė

1-2-3-4 lav. kl. mokytoja,

informacinės technologijos, logopedinės pratybos

1-2-3-4 lav. kl.  vadovė,

Kultūros paso paslaugų  koordinatorė, atsakinga už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą mokykloje

9. Jolanta Narbutaitė Aukštasis,

specialioji pedagogika,

vyresnioji specialioji pedagogė

8-9-10 lav. kl. mokytoja, namų mokymas,

dailė, logopedinės pratybos

8-9-10 lav. kl. vadovė, dailės studijos vadovė
10. Vaida Trumpiūtė Aukštesnysis,

vokiečių kalbos pedagogika,

mokytoja

5-6 lav. kl.  mokytoja 5-6 lav. kl. vadovė,

etnokultūrinio būrelio „Paparčio žiedas“ vadovė, auklėtoja

11. Laimutė Jurevičienė Aukštasis,

specialioji pedagogika,

vyresnioji specialioji pedagogė

Technologijos, buities kultūra, technologiniai darbai,

ekonomika

9-10 spec. kl. vadovė,

technologijų būrelio „Darbščios rankos“ vadovė, mokytojų tarybos pirmininkė

12. Donatas

Stoškus

Aukštasis,

specialioji pedagogika,

vyresnysis specialusis pedagogas

Technologijos,

technologiniai darbai, gydomoji kūno kultūra, individualios gydomosios kūno kultūros pratybos

SĮU I m. m. kl. vadovas, sporto klubo ,,Sveikuolis“ vadovas, „Sveikos gyvensenos nuostatų formavimo ir sveikatos stiprinimo“ komandos vadovas, VGK sekretorius, darbuotojų atstovas saugai
13. Aida Rutkauskienė Aukštasis,

specialioji pedagogika,

specialioji pedagogė

Logopedinės pratybos  
14. Diana Pečiulienė Aukštasis,

edukologija,

mokytoja

Namų mokymas  
15. Dalia

Jakšienė

Aukštesnysis,  ikimokyklinis ugdymas,

vyresnioji specialioji pedagogė (auklėtoja)

  1 grupės auklėtoja
16. Vilma Vedauskienė Aukštesnysis,  ikimokyklinis ugdymas, specialioji pedagogė metodininkė (auklėtoja)   PUG mokytoja, auklėtoja,

šokių studijos „Ei, op!“ ir teatro studijos „Šypsena“ vadovė, auklėtojų metodinės grupės vadovė

17. Neringa Norvaišienė Aukštesnysis,  ikimokyklinis ugdymas, specialioji pedagogė metodininkė (auklėtoja)   PUG mokytoja, auklėtoja,

„Bendradarbiavimo su tėvais ir socialiniais partneriais“ komandos vadovė

18. Judita Olechnavičienė Aukštesnysis,  ikimokyklinis ugdymas,

vyresnioji specialioji pedagogė (auklėtoja)

  2 grupės auklėtoja, technologijų būrelio „Molinuko dirbtuvėlė“ vadovė
19. Irena

Pikšrienė

Aukštasis,  matematika,

vyresnioji specialioji pedagogė (auklėtoja)

  Auklėtoja
20. Vaida Navickienė Aukštasis,

socialinė pedagogika,

vyresnioji socialinė pedagogė

  Socialinė pedagogė, bibliotekininkė