Pedagogų sąrašas

Eil. Nr. Vardas, pavardė Išsilavinimas, specialybė,

kvalifikacinė kategorija

Mokomieji dalykai/veiklos Pareigos
1. Birutė

Budrienė

Aukštasis,

specialioji pedagogika, vyresnioji specialioji pedagogė

SĮU I-II-III m. m. A klasės mokytoja,

dorinis ugdymas (tikyba),

fizinis ugdymas,

logopedinės pratybos

SĮU I-II-III m. m. A

klasės vadovė, mokytojų metodinės grupės vadovė

2. Jūratė Dubinskienė Aukštesnysis,  ikimokyklinis ugdymas,

auklėtoja

Auklėtoja  
  3. Jurgita

Globienė

Aukštasis,

specialioji pedagogika, vyresnioji specialioji pedagogė

1-2 spec. klasės mokytoja,

anglų kalba,

logopedinės pratybos

1-2 spec. klasės vadovė, Mokyklos tarybos pirmininkė, Geros savijautos programos koordinatorė
  4. Dalia

Jakšienė

Aukštesnysis,  ikimokyklinis ugdymas,

vyresnioji specialioji pedagogė (auklėtoja)

Auklėtoja 1 grupės auklėtoja
  5. Laimutė Jurevičienė Aukštasis,

specialioji pedagogika,

vyresnioji specialioji pedagogė

Technologijos (buities darbai, siuvimas), buities kultūra, savarankiškumo ugdymas, technologiniai darbai,

ekonomika ir verslumas

8-9-10 spec. klasės vadovė, technologijų būrelio „Darbščios rankos“ vadovė, mokytojų tarybos pirmininkė
  6. Ovidijus Jurgutis

 

Aukštasis,

specialioji pedagogika,
specialusis pedagogas metodininkas

3-4 spec. klasės mokytojas,

istorija, pilietiškumo pagrindai, logopedinės pratybos

3-4 spec. klasės vadovas,

metodinės tarybos pirmininkas,

mokyklos muziejaus vadovas

  7. Vaida Kavaliauskienė Aukštesnysis,

vokiečių kalbos pedagogika,

mokytoja

7 lav. klasės  mokytoja 7-10 lav. klasės vadovė,

kūrybinių dirbtuvių  vadovė

8. Irma Masaitienė Aukštasis koleginis,

pradinis ugdymas (studijuoja)

5-6 lav. klasės mokytoja 5-6-9 lav. klasės vadovė
9. Sandra

Maslauskienė

Aukštasis,

specialioji pedagogika,

vyresnioji specialioji pedagogė

Muzika, teatras, meninė veikla Direktorė, dainavimo būrelio „Skambi daina“ vadovė, DofE programos vadovė-koordinatorė
10. Jolanta Narbutaitė Aukštasis,

specialioji pedagogika,

vyresnioji specialioji pedagogė

Namų mokymas

 

 
11. Vaida Navickienė Aukštasis,

socialinė pedagogika,

vyresnioji socialinė pedagogė

Socialinė pedagogė, bibliotekininkė Darbo tarybos pirmininkė
12. Neringa Norvaišienė Aukštesnysis,  ikimokyklinis ugdymas, specialioji pedagogė metodininkė (auklėtoja) PUG mokytoja, auklėtoja PUG vadovė,

„Bendradarbiavimo su tėvais ir socialiniais partneriais“ komandos vadovė

13. Judita Olechnavičienė Aukštesnysis,  ikimokyklinis ugdymas,

vyresnioji specialioji pedagogė (auklėtoja)

Auklėtoja 2 grupės auklėtoja, technologijų būrelio „Molinuko dirbtuvėlė“ vadovė
14. Romutė Paulauskienė Aukštasis,

specialioji pedagogika,

vyresnioji specialioji pedagogė

  Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, VGK pirmininkė, veiklos kokybės įsivertinimo grupės vadovė, metodinės tarybos koordinatorė
15. Diana Pečiulienė Aukštasis,

edukologija,

mokytoja

Namų mokymas  
16. Irena

Pikšrienė

Aukštasis,  matematika,

vyresnioji specialioji pedagogė (auklėtoja)

Auklėtoja  
17. Albina Pranaitienė Aukštasis,

specialioji pedagogika,

vyresnioji specialioji pedagogė

SĮU I-II-III m. m. B klasės mokytoja, matematika  
18. Aida Rutkauskienė Aukštasis,

specialioji pedagogika,

specialioji pedagogė

1-2 lav. klasės mokytoja, logopedinės pratybos 1-2 lav. klasės vadovė
19. Donatas

Stoškus

Aukštasis,

specialioji pedagogika,

vyresnysis specialusis pedagogas

Technologijos (medžio darbai)

technologiniai darbai, fizinė veikla, GKK, individualios GKK pratybos

SĮU I-II-III m. m. B klasės vadovas, sporto klubo ,,Sveikuolis“ vadovas, technologijų būrelio „Namų meistras“ vadovas, „Sveikos gyvensenos nuostatų formavimo ir sveikatos stiprinimo“ komandos vadovas, VGK sekretorius, darbuotojų atstovas saugai
20. Lina Valantinienė Aukštasis,

specialioji pedagogika,

vyresnioji specialioji pedagogė

Lietuvių kalba,

gamtos mokslai, biologija,

geografija, logopedinės pratybos

5-7  spec. klasės vadovė, ekologinio ugdymo klubo „Giliukai“ vadovė
21. Vilma Vedauskienė Aukštesnysis,  ikimokyklinis ugdymas, specialioji pedagogė metodininkė (auklėtoja) PUG mokytoja, auklėtoja Šokių studijos „Ei, op!“ ir teatro studijos „Šypsena“ vadovė, auklėtojų metodinės grupės vadovė
22. Reda Virbickaitė Aukštasis,

specialioji pedagogika,

vyresnioji specialioji pedagogė

3-4 lav. klasės mokytoja,

informacinės technologijos, logopedinės pratybos

3-4 lav. klasės vadovė,

Kultūros paso paslaugų  koordinatorė, atsakinga už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą mokykloje

23. Lina

Volfienė

Aukštasis,

muzikos magistro kvalifikacinis laipsnis

Mokytoja  
Skip to content