Raseinių specialioji mokykla Informacija apie vidutinį mėnesio darbo užmokestį

Parsisiųsti: Raseinių specialioji mokykla Informacija apie vidutinį mėnesio darbo užmokestį

Raseinių specialioji mokykla Informacija apie vidutinį mėnesio darbo užmokestį

2022 m. I ketvirtis

Vadovaujantis valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų internetinėms svetainėms aprašo
bendraisiais reikalavimais, esant 1 etatui darbo užmokestis neskelbiamas.
Kvalifikacinė kategorija Etatų skaičius VDU vieno etato
Specialusis pedagogas metodininkas 2,66 1730,36
Vyresnysis specialusis pedagogas 10,01 1557,30
Specialusis pedagogas 0,17 1487,82
Direktorius 1 0
Pavaduotojas 1 0
Auklėtojas 4 1185,91
Socialinis pedagogas 0,75 1594,39
Bibliotekininkas 0,25 989,57
Mokytojo padėjėjas 5,41 1023,60
Ūkvedys 1 0
Sekretorius 1 0
Valytojas 5 738,10
Rūbų prižiūrėtojas 0,25 732,56
Sandėlininkas 0,25 732,56
Vairuotojas 1 0
Pastatų ir sistemų einamojo remonto darbininkas 1 0
Kiemsargis 1 0
Inžinierius programuotojas (inžinierius kompiuterininkas) 0,25 1057,08
Naktinė auklė 1 0
Prekių ir paslaugų pirkimo specialistas 0,25 1484,20
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

 

Partneriai