1,2 % parama

1,2 % parama

Maloniai prašome 1,2 procento savo pajamų mokesčio skirti Raseinių specialiajai mokyklai.

Tai galite padaryti VMI elek­tron­inio deklar­avimo sis­temoje http://deklaravimas.vmi.lt/ užpildę formą FR0512 arba ter­i­tori­jos, kuri­oje gyve­nate, Val­sty­binėje mokesčių inspekci­joje.

 

Informacija pildant deklaraciją:

Paramos gavėjo iden­ti­fikaci­nis kodas — 290986160
Paramos gavėjo pava­din­i­mas – Raseinių Specialioji Mokykla
Buveinės adresas – Kalnų g. 15A, LT-60136 Raseiniai
Banko pava­din­imo ir atsiskait­o­mo­sios sąskaitos nume­rio nurodyti nereikia.
 

Pajamų mokesčio 1.2 pro­c. gal­ima per­vesti kiekvienais metais nuo sausio 1 d. iki  gegužės 1 dienos.

 

Dėkojame kiekvienam parėmusiam Raseinių Specialiąją Mokyklą.

 

Skip to content