Socialinių įgūdžių ugdymas

Atsisiųsti: Socialinių įgūdžių ugdymas

—-

Mokiniai, baigę pagrindinio ugdymo individualizuotą programą, ugdomi pagal Socialinių įgūdžių ugdymo programą.

Programos paskirtis – tobulinti socialinės kultūrinės ir pilietinės brandos pagrindus, bendrąjį raštingumą, technologinio raštingumo pagrindus, ugdyti gyvenime būtinas bendrąsias kompetencijas ir gebėjimus bei nuostatas, padėsiančias pagal galimybes dalyvauti kartu su kitais užimtumo ir laisvalaikio veiklose, adaptuotis/integruotis visuomenėje.

Programą rengia mokykla, atsižvelgus į mokinių ugdymosi poreikius ir galimybes, švietimo pagalbos specialistų, pedagoginės psichologinės/švietimo pagalbos tarnybos rekomendacijas. Programos trukmė – 3 metai.

Skip to content