VGK sudėtis

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos Funkcijos
Romutė Paulauskienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Komisijos pirmininkė
Vaida Navickienė Socialinė pedagogė Pirmininko pavaduotoja
Rasa Baležentytė Psichologė Narė
Lina Valantinienė Mokytoja Narė
Neringa Norvaišienė Auklėtoja Narė
Donatas Stoškus Mokytojas Sekretorius

 

Skip to content