VGK sudėtis

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos Funkcijos
  Romutė Paulauskienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Komisijos pirmininkė
  Vaida Navickienė Socialinė pedagogė Pirmininko pavaduotoja
  Rasa Baležentytė Psichologė Narė
  Virginija Knečiūnienė Mokytoja Narė
  Neringa Norvaišienė Auklėtoja Narė
  Donatas Stoškus Mokytojas Sekretorius

 

Partneriai