Pagrindinis ugdymas

Atsisiųsti: Pagrindinis ugdymas

—–

5 – 10 klasių mokiniai ugdomi pagal Pagrindinio ugdymo individualizuotą programą, kuri skirta asmeniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių dėl intelekto sutrikimo, ir baigusiam pradinio ugdymo individualizuotą programą. Programos paskirtis – atsižvelgus į specialiųjų ugdymosi poreikių turinčio asmens galias ir gebėjimus, pritaikyti pagrindinio ugdymo programą, siekiant suteikti socialinės kultūrinės ir pilietinės brandos pagrindus, bendrąjį raštingumą, technologinio raštingumo pagrindus, ugdyti gyvenime būtinas bendrąsias kompetencijas ir gebėjimus bei nuostatas, padėsiančias pagal galimybes būti veikliam, dalyvauti kartu su kitais užimtumo ir laisvalaikio veiklose, adaptuotis/integruotis visuomenėje.

Programą rengia mokykla, atsižvelgus į mokinių ugdymosi poreikius ir galimybes, švietimo pagalbos specialistų, pedagoginės psichologinės/švietimo pagalbos tarnybos rekomendacijas. Programos trukmė – 6 metai.

Skip to content