Mokyklos tarybos sudėtis

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos Funkcijos
1. Jurgita Globienė Mokytoja Pirmininkė
2. Donatas Stoškus Mokytojas Pirmininkės pavaduotojas
3. Romutė Paulauskienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Sekretorė
4. Birutė Budrienė Mokytoja Finansininkė
5. Neringa Norvaišienė Auklėtoja Renginių organizatorė
6. Sandra Maslauskienė Tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovė Renginių organizatorė

 

Partneriai