Mokyklos tarybos sudėtis

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos Pareigos taryboje
1. Jurgita Globienė Mokytoja Pirmininkė
2. Donatas Stoškus Mokytojas Pirmininkės pavaduotojas
3. Romutė Paulauskienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Sekretorė
4. Vaida Kavaliauskienė Mokytoja Narė
5. Neringa Norvaišienė Mokytoja Narė
6. Karolina Vasiljeva Tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovė Narė
7. Laura Lukauskienė Vietos bendruomenės atstovė Narė
Skip to content