Mokyklos tarybos sudėtis

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos Pareigos taryboje
1. Jurgita Globienė Mokytoja Pirmininkė
2. Donatas Stoškus Mokytojas Pirmininkės pavaduotojas
3. Romutė Paulauskienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Sekretorė
4. Vaida Trumpiūtė Mokytoja Narė
5. Neringa Norvaišienė Auklėtoja Narė
6. Karolina Vasiljeva Tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovė Narė
7. Edgaras Juška Vietos bendruomenės atstovas Narys